CONತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಾಲುಗಳು

Headphones ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತವನ ಕಿವಿಕಚ್ಚಿ ನಕ್ಕೆ ಚೀ ಹುಚ್ಚಿ! ನಿನಗೇನು ತಿಳಿದೀತು, ನಿನ್ನ- ಧರದೀ ಸಿಹಿಯ ಕಿವಿ ಬೇಡಿತೆಂದು, ನನ್ನ- ದರ ಧೀಕಮಲ ಸವಿ ಉಂಡಿತೆಂದು. Pizza ಸವೆದೆ, ಜಗದಗಲ ಅರಿಯದೇ, ಜಗದಾಳಕಿಳಿಯದೇ ಕಳೆದೆ, ದಿನವೆಲ್ಲ ಜಗಪದರವನು ಕಚ್ಚಿ ಎಳೆಯುತ್ತಾ ತಿಳಿದೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು...

ನೀವ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಹೆಸರಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೈಸ್ ನೋಡಿದಿರಾ…?

ಅವತ್ತು ಡ್ರಮ್ ಜಾಮ್ ಮುಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ... ಡ್ರಮ್ ಜಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ - ಡ್ರಮ್ ಜಾಮ್ ಶಿಷ್ಯ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ... ಸಿಕ್ಕೋನೇ "ಮಗಾ ಸನ್ ರೈಸ್ ನೋಡಕ್...

ಡ್ರಮ್ ಜಾಮ್

ಒಂದಿನ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಮೆಟ್ರೋ ಹತ್ದೆ. ಶಿಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಕರ್ದಿದ್ದ. ಮೆಟ್ರೋ ಇಂದ MG ರೋಡಲ್ ಇಳ್ದ್ ತಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಆ ಬೆವರ್ಸಿ ಕುಡುಕ...

Twitter Curation: Best Picks of #ನಾಲ್ಕು_ಸಾಲಿನ_ಕಥೆ

With the character limit twitter imposes, it makes for a great way to write poetry or a micro-story. So, as a part of twitter...

A cold winter night and it’s memoir.

Preface 2017 marks the 50th anniversary of Kannada receiving its first Jnanapith for Sri Ramayana DarshaNam authored by Rashtra Kavi KuVemPu, and so does his novel...