ಒಂದು ಕವಿತೆ – ಇಬ್ಬರು ಕವಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಯವರ ಈ ಕವನವು "ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೀತಗಳು" ಎಂಬ ಕವನಸಂಕಲನದಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಹುಡುಗಿ ತಾವರೆಯ ಹೊಸಕೆಂಪು, ತಾವರೆಯ ಹೊಸ ಅರಳ ಹೊಳೆವ ಕೆಂಪು. ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಹುಡುಗಿ ಕೊಳಲ ಮೆಲುನುಡಿಯಿಂಪು, ಕೊಳಲು ಮೋಹಿಸಿ ನುಡಿವ ಗಾನದಿಂಪು. ಬೆಳೆಬೆಳೆಯುತೆಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಿನ್ನಾಣ,...

ಇರುವ ಕೆಲಸವ ಮಾಡು

ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಪೂಜ್ಯ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗವು ಭಾಷಣಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗಿ ಬಂತು. ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ...

ಮುನ್ಕ್ರಿಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕೊಣವೇಗೌಡ

ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆಯಹೊತ್ತು - ಅಂದಿನ ಹೋಂವರ್ಕ್'ಅನ್ನೂ, ಓದು-ಬರಹದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರವೊ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟು ಇಲ್ಲದಾಗಲೊ - ನಮ್ಮ ಬೀದಿಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಲೆತು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಆಟವಾಡುತ್ತ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ, ಕುಂಟೇಬಿಲ್ಲೆ, ಫಯರ್...

‘ಹೊನಲ ಹಾಡು’ – ಟಿಪ್ಪಣಿ ೪ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

ಹೊನಲ  ಹಾಡು - ಪು.ತಿ.ನ ಸ್ಥವಿರ ಗಿರಿಯ ಚಲನದಾಸೆ, ಮೂಕ ವನದ ಗೀತದಾಸೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಹೊರೆಯ ಹೊತ್ತ ತಿರೆಯ ನಗುವಿನಾಸೆ ನಾ. ಬಾಳ್ವೆಗೆಲ್ಲ ನಾನೆ ನೆಚ್ಚು, ಲೋಕಕೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು, ನಾನೆ ನಾನೆ ವಿಧಿಯ ಹುಚ್ಚು, ಹೊನಲ...

ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನವರಿ ೩೦

ಜನವರಿ ೩೦. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ದಿನ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ, ಆ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಪು.ತಿ.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ "ರಸ ಸರಸ್ವತಿ" ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ...

Is life getting any better?

Dark cloud, cold breeze Face frowned and hands freeze, Thinking about something beyond the horizon Guess I had wished it to happen soon. Laughing Buddha, was no more,...

A Jellyfish Confession

Jellyfish; I once felt like a painting, just standing still. Then, went with the flow, into the depths of an ocean. For, the water promised, that I'd...

Bengaluru, where dreams come true.

A literature enthusiast, I plunged into a dream, that I thought could never be possible. Breaking the shackles of the norms that said: engineering is where you...

ನೆನಪಿನಂಗಳದಿಂದ- ಬಾಳದಾರಿಗೆ

ಋತುಮಾನ  ಹಗುರಾಗಿ ಎಲೆ ಚಿಗುರು ಬರಡಾಗಿ ಬೇಸತ್ತ ಮನಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ನಾ ಕೋರಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಬಾಳ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ಹೊರಡಲೇ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ? ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ? ನೆನಪಿನಂಗಳದಿಂದ... ಈ  ಜೀವನವೇ ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಗು ಒಮ್ಮೆ ಅಳು ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಜೊತೆಗೆ...