ಮುನ್ಕ್ರಿಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕೊಣವೇಗೌಡ

ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆಯಹೊತ್ತು - ಅಂದಿನ ಹೋಂವರ್ಕ್'ಅನ್ನೂ, ಓದು-ಬರಹದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರವೊ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟು ಇಲ್ಲದಾಗಲೊ - ನಮ್ಮ ಬೀದಿಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಲೆತು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಆಟವಾಡುತ್ತ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ, ಕುಂಟೇಬಿಲ್ಲೆ, ಫಯರ್...

Meet The “PANTY WOMAN” Of Bengaluru

Deepa, a Telecommunications Engineer, turned entrepreneur and mother of 2 girls, is the Founder CEO of Adira, a brand that makes stain-free period panties. She realized that...

ಬೆಂಗಳೂರ ಕಡಲಿನಾಳದ ಮುತ್ತುಗಳು!

ಮೊನ್ನೆ ಏನೊ ಕೆಲಸವಿದ್ದುದರಿಂದ ನಾನೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರೂ ಕೋರಮಂಗಲದ ಯಾವುದೊ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಹೋಗುವಾಗೇನೊ - ಅರ್ಜೆಂಟಿದ್ದುದರಿಂದ - ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ವಾಪಸ್ ಬರುವ ಸಮಯಕ್ಕೂ ನಾನು ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣವೆಂದರೂ, ಅಪ್ಪ...

A Tender Coconut Seller with a Tender Heart

"A tender coconut seller with a tender heart" "I've studied till 7th standard. I'm the son of my father's first wife. After my father's second...